คณะวิทย์แพทย์ ม.นเรศวร ออกตรวจพยาธิเข็มหมุดและกำจัดเหานักเรียน จ.พิจิตร

         

          ภาควิชาจุลชีววิทยาและประสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการวิชาการตรวจพยาธิเข็มหมุดและการกำจัดเหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม” เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดไผ่รอบ และโรงเรียนวัดหนองหลวง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : แฟนเพจ สถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแฟนเพจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร