พี่น้อง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดงานบุญกลางบ้าน สืบสานจากบรรพบุรุษ

          บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ 12 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และหมู่บ้านใกล้เคียง งานบุญนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า “งานบุญกลางบ้าน” เป็นประเพณีที่จัดตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในวันขึ้น 15 เดือน 6 ของทุกปี

          นอกจากการทำบุญตักบาตรร่วมกันแล้ว ชาวบ้านจะมีการเย็บกระทงเล็กจากใบตองเพื่อไว้ใส่อาหารหวานคาว เงินเหรียญ รวมถึงการนำดินเหนียวมาช่วยกันปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น คน สัตว์ จาน ชาม กระทะใบบัว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคนในหมู่บ้าน ให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งปวง