ภาพบรรยากาศ คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร จัดการสอบสัมภาษณ์ฯ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

          18 เมษายน 2562 ภาพบรรยากาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร