นิสิต ป.เอก คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร คว้าเหรียญทองวันนักประดิษฐ์ 2562

          ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลัง รายการสุขกาย สบายใจ และรายการเปิดห้องงานวิจัย ในประเด็นคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลเหรียญทอง วันนักประดิษฐ์ 2562 กับผลงานเกี่ยวกับ วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวัดปริมาณ Hemoglobin A1c ซึ่งร่วมพูดคุยกับตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาววณัชยา ดวงอินตา นิสิตปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แล้ว โดยการแตะที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1FFl_DGV3YcStrYi4dFLRiOR8F6tPRTj3

          สำหรับรายการสุขกาย สบายใจ ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ติดตามได้ในเวลา 16.00 – 18.30 น. และในส่วนของรายการเปิดห้องงานวิจัย ทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ดำเนินรายการโดย นายอดิเรก มีบุญ ที่คลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร มน. F.M.107.25 MHz, รับฟังผ่านทางออนไลน์ที่ www.nuradio.nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ห้องออกอากาศสด 055 – 961 – 001 และ 055 – 961 – 002