ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจตรวจสุขภาพฟัน ที่ รพ.ทันตกรรม ม.นเรศวร

          วันที่ 2 เมษายน 2562 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัดจำนวน และผ่าฟันคุด จำนวน 50 ราย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร