จังหวัดพิษณุโลกจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมีนาคม 2562

       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมภัทรารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ของส่วนราชการต่างๆ ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงที่เข้าร่วม เพื่อนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สำหรับวาระสำคัญ ที่ส่วนราชการนำมาแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย

– จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัดในวันที่ 6 เมษายน และในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562

– จังหวัดพิษณุโลกเตรียมต้อนรับคณะนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

– จังหวัดพิษณุโลกเตรียมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

– จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง

– ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดย นายนิยม จันทร์เยี่ยม รอง ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก

– สถานการณ์ภัยแล้งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก โดย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผอ. ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

– โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ( Q Restaurant ) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 โดย นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

– เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดย นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

– สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคการปลูกถ่ายอวัยวะ โดย แพทย์หญิง วาสนา คำผิวมา แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

– “สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” ทางเลือกใหม่เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกและหลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมแสดงแสงเสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เจ้าพระยาจักรี) และงานประเพณีสงกรานต์มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะกลางเมือง และสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ฯลฯ โดย นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

– อำเภอพรหมพิราม เตรียมจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถีและของดีเมืองพรหม ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดย นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม

– องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

– กองประกวดมิสแกรนด์ สาขาพิษณุโลกเตรียมจัดการประกวดมิสแกรนด์ พิษณุโลก 2019 รอบตัดสิน 7 เมษายน 2562 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย นายจุฑาทัต จันทนินทร (P.D.โจ)

ผอ.กองประกวดมิสแกรนด์พิษณุโลก นางสาว สุภางค์ พานทอง (น้องไอติม) มิสแกรนด์พิษณุโลก 2018