2 เมษายน 2562 หน่วยทันตกรรรมฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก

          เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัดจำนวน และผ่าฟันคุด จำนวน 50 ราย ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 5596 – 6866