สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

       เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

 1.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 2.จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 3.พิธีมอบ

  – ป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 แห่ง

  – ใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง

  – ป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง

  – หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26) จำนวน 1 แห่ง

  – หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติระดับ 1 จำนวน 34 คน

  – หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน

  – มอบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวน 10 คน

 และพิธีมอบ พระกริ่งนเรศวร รุ่น “มหาราช มหาบารมี ไพรีพินาศ” ให้กับสถาบันฯ

 4.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จำนวน 2 สาขาดังนี้

  – สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

  – สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

 5.การฝึกอบรม สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมตามมาตรฐาน ISO 9606-1

 6.การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 7.การสาธิตอาชีพ การประกอบอาหารไทย/เครื่องดื่มสมุนไพร

« 1 ของ 2 »