กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายในภาค 3 จัดแถลงผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก

 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีการจัดแถลงข่าว ณ โรงเลี้ยงแพะพระราชทาน กองพันส่งกำลัง โดยมี พันเอก รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นผู้แถลงข่าว ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, การปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันผิดกฎหมาย, การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว, การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และ การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย

1.สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน

          ได้มีการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดโดยกำหนดเป้าหมายสำคัญคือ ลดระดับปัญหายาเสพติดใน 3 กลุ่มพื้นที่

          1.กลุ่มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน

          2.กลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          3.กลุ่มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมาย “สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด” งานหลักที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

          1.ด้านการสกัดกั้นปราบปราม

          2.ด้านการป้องกัน

          3.ด้านการบำบัดรักษา

2.การปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันผิดกฎหมาย

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. หลังจากรับทราบข้อมูลจากผู้ที่ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายที่ “บ่อนกาดก้อม” เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เข้าปิดล้อมจับกุมการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าปิดล้อมจับกุมการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินการพบนักพนันกำลังมั่วสุมเล่นการพนัน “บาคาร่า”เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เล่นการพนันได้จำนวน 79 คน ยึดไพ่เป็นของกลาง พร้อมเงินที่อยู่ในวงพนันประมาณ 575,000 บาท นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

3.การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

          เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 06.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ , สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่  ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้สถานที่ของ สุสานช้างเผือก (สันติธรรม) แรงงาน  โดยมีแรงงานฯ มาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 98 คน และ 92 คน ตามลำดับ ส่วนแรงงานต่างด้าว    ที่หลบหนีเข้าเมืองมา โดยมิได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้นำส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายแล้ว

4.การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

          ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่สำคัญ

5.การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่ประชาชนประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จากกรณีฝนตกหนัก ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นผลทำให้มีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชน 7 หมู่บ้าน