เปิดแล้ว นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ครั้งที่ 40 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตให้การต้อนรับ   ภายในงานเป็นการจัดแสดงผลงานจากเวทีประกวดรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนผู้มีแนวคิด และทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมให้มีผลงานที่ดี และมีคุณค่า ประกอบด้วยผลงาน 3 ประเภท ได้แก่

          1.จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ อัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติ, สัตถาเทวะมะนุสสานัง และพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา

          2.จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ได้แก่ จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน, พิจารณาลมหายใจ และพุทธชนะมาร

          3.จิตรกรรมร่วมสมัย ได้แก่ ไทยมุง, ตู้ปลากับซากความทรงจำ, ภาพชีวิตบนผืนผ้า

          นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพวาดของผู้ชนะการประกวดจากศิลปินทั่วประเทศ ตลอดจนภาพที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง จำนวนกว่า 50 ชิ้น  ทั้งนี้นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” เปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมชื่นชมผลงานจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร