หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนใจผลงานวิจัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ให้ความสนใจผลงานวิจัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมหารือการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอโครงงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์ รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี รหัสวิชา 157499 จำนวน 28 ผลงานวิจัย ณ บริเวณโถงอาคาร 1 (ฝั่งห้องคอมพิวเตอร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และแขกรับเชิญพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ

– โครงการประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
– สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
– สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
– สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
– สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
– สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก
– สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิษณุโลก
– สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
– โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมดรณี จังหวัดสุโขทัย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งหลายผลงานวิจัยได้รับความสนใจที่จะร่วมตกลงหารือการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร