อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดช่องทางรับความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

          นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้พิจารณามีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ….กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติเพื่อไม่ให้เป็นภาระของประชาชน

          เบื้องต้นกรมปศุสัตว์จะเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ หรือทาง E-mail : info@dld.go.th หรือทางเฟสบุ้ค ปศุสัตว์ก้าวหน้า ( www.facebook.com/livestocknews )เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

          ขณะนี้มีประชาชนสนใจมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ระยะแรกจะให้ขึ้นทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสุนัขและแมวถูกทอดทิ้งกว่า 1 ล้านตัว ดังนั้น พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวจะเป็นการคุ้มครองทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

ขอขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก