12 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลทันตกรรม ให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

       โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

       เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันและผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ทั้งนี้ หากท่านที่สนใจเข้ารับบริการกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 966 – 866 หรือติดต่อสอบถามที่บริเวณเคาน์เตอร์เวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเวลาราชการ