เทศบาลนครพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก

 

       เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15–16 กันยายน 2561 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

       นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช การประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆต่อไป สำหรับการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

  1. เรือยาวใหญ่ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 20,000 บาท

  1. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน (ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 8,000 บาท

  1. เรือยาวกลาง ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 31 คน ไม่เกิน 40 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 7,000 บาท

  1. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อม รางวัลเงินสด 15,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 6,000 บาท

  1. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. 2 (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 3,000 บาท

  1. เรือจิ๋ว (ฝีพายไม่เกิน 12 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 3,000 บาท

  1. เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภท เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท

  1. เรือท้องถิ่น (ฝีพายไม่เกิน 3 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท

  1. เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 6,000 บาท

รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 5,000 บาท

     และการประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ